§ 18. Forebygging og bekjemping av brann

Det skal treffes hensiktsmessige tiltak for å hindre utbrudd og spredning av brann, og for å stanse ethvert brannutbrudd raskt og effektivt.
Arbeidsplassen skal være utstyrt med tilstrekkelig brannslokkingsutstyr og om nødvendig med brannvarslere og alarmsystemer.
Manuelt betjent brannslokkingsutstyr skal være lett tilgjengelig og enkelt å bruke og, om nødvendig, beskyttet mot at det blir skadet.
Det skal oppbevares en brannvernsplan på arbeidsplassen som gir en nærmere beskrivelse av de tiltak som skal treffes for å hindre, oppdage og bekjempe utbrudd og spredning av brann.