§ 13. Ferdselsveier

Det skal være mulig å nå arbeidsplassene uten fare og å forlate dem raskt og sikkert i en nødsituasjon.

Ferdsels- og atkomstveier skal være tydelig merket for å sikre vern av arbeidstakerne.

Dersom veigående kjøretøyer har adgang til arbeidsplassene, skal nødvendige regler for sikker trafikk fastsettes.