§ 20. Mannskapsliste og mønstringsstasjoner

Det skal finnes et system som gjør det mulig å vite hvilke arbeidstakere som til enhver tid befinner seg på arbeidsplassen og hvor de sannsynligvis oppholder seg.
Når det fremgår av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal det fastsettes mønstringsstasjoner, og treffes nødvendige tiltak med henblikk på dette.