§ 12. Kommunikasjon, overvåkning og kontroll

Det skal installeres alarmsystemer og andre kommunikasjonsmidler som er nødvendige for å iverksette øyeblikkelige hjelpe-, rømnings- eller redningsoperasjoner.
Når det fremgår av planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal alle arbeidsplasser være utstyrt med:
  1. a.
    et akustisk og optisk system som om nødvendig kan overføre et alarmsignal til alle steder hvor det pågår arbeid,
  2. b.
    et akustisk system som kan høres tydelig på alle steder på installasjonen der det ofte oppholder seg arbeidstakere.
Alarminnretninger skal være festet på hensiktsmessige steder.
Når arbeidstakere er til stede på arbeidsplasser som vanligvis ikke er bemannet, skal de ha et egnet kommunikasjonssystem til rådighet.