Seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

Publisert 16.12.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Seksuell trakassering er uakseptabelt og skal tas på alvor. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet er trygt.

Kvinnelig servitør bærer et serveringsbrett med drikke.

UTSATT BRANSJE: Overnatting- og servering er en utsatt bransje når det gjelder seksuell trakassering. FOTO: Arbeidstilsynet

4 av 10 mener ledelsen har lite eller ingen fokus på seksuell trakassering i forbindelse med jobbens julebord. Det viser en undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv.

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Det kan skje på alle arbeidsplasser, men overnatting- og servering og helse- og sosial er særlig utsatte bransjer. Forebygging er en forutsetning for å lykkes, også med håndteringen.

Tiltak for forebygging og håndtering

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre om en er vitne til, eller opplever seksuell trakassering. Arbeidstilsynets inspektører og fagfolk har i samarbeid med LDO utarbeidet en veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Disse tiltakene er:

 

  1. Kartlegg risiko. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. Regler for oppførsel. Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse
  3. Rutiner for håndtering. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse
  4. Brudd må føre til reaksjoner. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)
  5. Tydelig lederansvar. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

Hele veilederen finner du på LDO sine nettsider (www.settestrek.no)

Webinar om hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen

I Arbeidstilsynets webinar «Hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen?» går vi nærmere inn på rutinene for håndtering. Vi snakker om hva kan konsekvensene være dersom rutiner ikke er på plass, fallgruvene når man skal håndtere saker om seksuell trakassering, og hva som er en forholdsmessig reaksjon på brudd på rutiner og retningslinjer.

Se opptak av webinaret her:

Relaterte artikler