Ofte stilte spørsmål om feriepenger

Publisert 25.05.2023 - Lesetid: 2 min

Det nærmer seg ferietid og for mange erstattes lønnen i juni av oppsparte feriepenger. Her er noen spørsmål om feriepenger som vi i Arbeidstilsynet får ofte.

Bildet viser bein som står på ei brygge med skog og sol i bakgrunnen

OPPTJENTE MIDLER: Hvor mye får jeg egentlig i feriepenger? Og påvirker sykemelding retten til feriepenger? FOTO: Colourbox. 

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du lese om feriepenger på nettsiden vår eller ringe, chatte eller sende oss en e-post.

Etter ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, hvis ikke annet er avtalt. Deles ferien opp, skal feriepengene deles tilsvarende. Veldig mange virksomheter har avtale om at feriepengene utbetales en bestemt måned, for eksempel i juni.

Feriepenger beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, året før ferien avvikles. På lønns- og trekkoppgaven fra i fjor, skal feriepengegrunnlaget komme frem.

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2% av feriepengegrunnlaget.  I virksomheter med tariffavtale, kan prosentsatsen være høyere. For arbeidstakere som er over 60 år, skal prosentsatsen være 2,3% høyere enn den vanlige satsen.

Ja, det stemmer. Ferie er ulønnet fritid. Det er feriepengene opptjent i fjor som skal dekke lønnsbortfallet som oppstår når du avvikler ferien.

I dette tilfellet, er det feriepengene du opptjente hos tidligere arbeidsgiver som dekker lønnsbortfallet når årets ferie skal avvikles. Disse fikk du enten utbetalt når du sluttet hos forrige arbeidsgiver, eller så vil du få disse fra forrige arbeidsgiver nå i juni. Dersom du ikke var i jobb i fjor, har du uansett rett til å ta ferie, men altså ikke rett til feriepenger.

Arbeidsgiver skal betale sykepenger de 16 første dagene ved en sykemelding. Det skal også beregnes feriepenger for denne perioden. Etter arbeidsgiverperioden betaler folketrygden feriepenger for inntil 48 sykemeldingsdager hvert opptjeningsår.

I de tilfellene der arbeidsgiver forskutterer lønn ved sykemelding, vil det bero på konkrete avtaler/tariffavtaler om det skal betales feriepenger som normalt.

Nei, ferieloven åpner for at arbeidstakere kan frasi seg retten til feriefritid dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

Se også:

Les mer

Feriepenger