Ofte stilte spørsmål om ferie

Publisert 14.06.2022 - Lesetid: 4 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sommerferien står for døren og Arbeidstilsynet får mange spørsmål om ferie. Her har vi svart på noen av dem.

Bildet viser ei hånd som holder ei solhatt og bein og ei strand i bakgrunnen.

TID FOR FERIE: Kan arbeidsgiver kalle meg tilbake fra ferie? Og har jeg rett til å utsette ferien min når jeg er sykemeldt? Mange henvender seg til Arbeidstilsynet med spørsmål om ferieavvikling. FOTO: Arbeidstilsynet.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du lese mer om ferie på våre nettsider eller ringe, chatte eller sende oss en e-post

Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie, noe som er fire uker og én dag. Virkedager er mandag til og med lørdag, uavhengig av om du faktisk jobber på lørdager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager.

Noen virksomheter har tariffavtaler som gir rett til fem uker ferie.

Ja. Hvis dere har avtalt at du skal ta ferie, så må du ta ferie for den aktuelle perioden med mindre dere blir enige om noe annet. Dette gjelder også når du ikke kan reise på ferie som planlagt, for eksempel på grunn av koronasituasjonen.  

Arbeidsgiver bestemmer i stor grad tidspunktet for når ferie skal avvikles. Arbeidstaker kan kreve at dette skal drøftes i god tid før feriefastsettelsen, med mindre «særlige grunner er til hinder for dette».

Som arbeidstaker kan du kreve å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden. Har du lagt frem et slikt krav, vil dette begrense hvor mye av ferien arbeidsgiver kan pålegge å avvikle i perioden utenom. Restferie kan også kreves avviklet i sammenheng.

Nei, det er bare 100% sykemeldte arbeidstakere som kan kreve ferien utsatt. Når du er delvis sykemeldt avvikles ferien som normalt.

Alle arbeidstakere har rett til fire uker og én dag ferie. En deltidsansatt har ikke rett til å ta ut flere ferieuker enn det loven sier. Avvikler du tre sammenhengende ferieuker i juli, så har du avviklet 18 virkedager ferie, uavhengig av faktiske arbeidsdager. Det er bare søndager og helligdager som ikke teller som feriedager.

Ja. Ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid.

Ja, men det er strenge vilkår for å kunne gjøre dette. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer og at det ikke finnes noen stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet med deg, og må også dekke alle kostnader som følge av avlysningen.

Se også:

Les mer

Ferie