Tilsyn

Nyheter

Mann og kvinne med hjelm og refleksvest står og snakker på en byggeplass med to heisekraner i bakgrunnen

BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN: En tredel av våre tilsyn i 2023 er gjennomført med virksomheter i bygge- og anleggsnæringen, en andel som har holdt seg relativt stabil de siste fem årene. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsyn, mer digital veiledning og rekordmange overtredelsesgebyr. Det er noen av...

Publisert 18.03.2024
Lesetid: 5 min
Bildet er delt i to. Til venstre ser vi to personer som sveiser inne i et industrilokale. Til høyre  holder en person frem et åpent åndedrettsvern slik at man ser filtrene som er inni.

VIKTIG VERN: Det er viktig at alle medarbeidere som er tilstrekkelig nær pågående sveising har på seg godt nok utstyr for å beskytte seg mot sveiserøyk. På bildet til venstre er bare den som sveiser beskyttet med åndedrettsvern. På bildet til høyre ser vi filtrene inni et motorassistert filtrerende åndedrettsvern. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Feil bruk av verneutstyr ved sveising kan gi falsk trygghet

Mange arbeidstakere som bruker åndedrettsvern ved sveising, kan være dårligere beskyttet enn de tror. – Verneutstyr som brukes...

Publisert 21.06.2023
Lesetid: 5 min
Bildet viser en bartender som står bak disken og lager en drink.

UTSETT NÆRING: – Bransjen er prega av mange små verksemder, stor gjennomstrøyming og mykje deltidsarbeid, påpeiker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Brot i 7 av 10 kontrollar i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført meir enn 1000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbr...

Publisert 10.05.2023
Lesetid: 4 min
BIldet viser en mann som står på en utendørs byggeplass og jobber ved ei sag.

TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten...

Publisert 16.03.2023
Lesetid: 8 min