Kjemikalier

Nyheter

Eksempler på varseltrekanter for kjemikalier

ET KRAV I REACH-FORORDNINGEN: Brukere av kjemikalier skal få oppdaterte sikkerhetsdatablader når det skjer vesentlige endringer. Illustrasjon: Arbeidstilsynet

Nyhet

Felles tilsynsprosjekt om oppdaterte sikkerhetsdatablader for kjemikalier

I år skal alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert. Det er et krav som kom etter at vedlegg II ble endret i den...

Publisert 01.03.2023
Lesetid: 2 min
Bildet viser reagensglass med flytende væske med forskjellige farger.

KJEMIKALIER: Grenseverdiene er satt til bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden på arbeidsplasser der lufta er forurenset med kjemiske stoffer. FOTO: COLOURBOX

Fagartikkel

Ny retningslinje og rutine for grenseverdiarbeidet og grenseverdier

Rett før sommeren ble Arbeidstilsynets nye retningslinje og rutine for utarbeidelse og fastsettelse av grenseverdier for...

Publisert 25.08.2022
Lesetid: 2 min
Bildet viser tre forskjellige faresymboler for klassifisering og merking av kjemikalier

NYE KRAV: Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et sikkerhetsdatablad. Fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhetsdatablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Nyhet

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske...

Publisert 18.11.2021
Lesetid: 2 min