Covid-19

Nyheter

Bildet viser ei hånd som stikker en nøkkel inn i et nøkkelhull på ei dør.
IKKE NØDVENDOG Å SØKE: Når kravet om innreisekarantene er opphevet, er også godkjenningsordningen for oppholdssted for arbeidstakere i innreisekarantene avviklet. FOTO: Colourbox.com. 
Nyhet

Innkvartering for arbeidstakere som kommer til Norge, må ikke lenger forhåndsgodkjennes

Fra 26. januar ble kravet om innreisekarantene opphevet. Ordningen med forhåndsgodkjenning av oppholdssted for arbeidstakere i...

Publisert 27.01.2022
Lesetid: 2 min
Bildet viser hendet som skjærer i en torsk.

VIKTIG MED GODT SMITTEVERN: Mange utenlandske arbeidstakere som skal delta i vinterfisket, kommer fra land med relativt lav andel koronavaksinerte. Arbeidstilsynet håper god informasjon til både bransjen og arbeidstakerne kan bidra til å redusere smitterisikoen. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Ber fiskeindustrien følge opp det gode smittevernet

Arbeidstilsynet ber virksomheter i fiskeindustrien sørge for at de har gode rutiner for smittevern. Mange tusen utenlandske...

Publisert 13.12.2021
Lesetid: 2 min
BIldet viser en jordbæråker med trær i forgrunn og bakgrunn.

ANNERLEDES SESONG: Innreiserestriksjoner kan føre til at det blir færre sesongarbeidere i sving i jordbæråkrene og andre deler av grøntnæringen denne sommeren. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Grøntnæringen i landbruket tar smittevern på alvor

Arbeidstilsynet har så langt i år gjennomført flere enn 300 smitteverntilsyn i landbruket, de fleste i grøntnæringen. Bare hver...

Publisert 07.09.2021
Lesetid: 3 min