Arbeidslivskriminalitet

Nyheter

BIldet viser en mann som står på en utendørs byggeplass og jobber ved ei sag.

TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten...

Publisert 16.03.2023
Lesetid: 8 min
En varebil som lastes opp

MANGE REGELVERKSBRUDD: A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller i 2022 og har avdekket et bredt spekter av arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Fortsatt utfordringer i varebilbransjen. – Urovekkende.

MANGE REGELVERKSBRUDD: A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller i 2022 og har avdekket et bredt spekter av...

Publisert 08.02.2023
Lesetid: 3 min
Varebil som kjører på en vei gjennom grønt landskap

SÅRBARE ARBEIDSTAKERE: Inspektørene våre melder blant annet tilbake om at varebilsjåførene har en arbeidshverdag med høyt arbeidspress, nattarbeid, lange arbeidsdager, innkvartering under dårlige forhold og vesentlig lavere lønn enn forespeilet, skriver direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Meninger

«Gratis frakt» – gratis for hvem?

Black Friday, black week og julehandel på nett betyr stor aktivitet i transportnæringen. Men hva sitter sjåføren som leverer...

Publisert 25.11.2022
Lesetid: 3 min
Bilde i kontorlokale av tre seksjonsledere fra Arbeidstilsynet: Anette Østmo Farstad, Marita Scott og Jens Erik Romslo, sammen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

STYRKER ARBEIDSTILSYNET: – Det viktigste vernet mot at useriøse arbeidsforhold får bre om seg, er at vi har et organisert arbeidsliv hvor arbeidstakerne har hele faste stillinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (nr. to fra høyre). Her sammen med tre seksjonsledere fra Arbeidstilsynet, fra venstre: Anette Østmo Farstad, Marita Scott og Jens Erik Romslo. 

Nyhet

Arbeidstilsynet får 25 millioner for å styrke arbeidet mot sosial dumping

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å styrke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping med 30 millioner kroner. 2...

Publisert 06.10.2022
Lesetid: 2 min
Gul vest med Arbeidstilsynets logo.

OVERTREDELSESGEBYR: Ved gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven med forskrifter kan Arbeidstilsynet sanksjonere med et administrativt gebyr. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Å få overtredelsesgebyr er ikke det samme som å være kriminell

Mímir Kristjánsson sier til NRK 12. september at han ikke forstår at kriminelle firmaer skal skånes. Vi er enige med Kristjánss...

Publisert 26.09.2022
Lesetid: 2 min