Arbeidslivskriminalitet

Nyheter

Varebil som kjører på en vei gjennom grønt landskap

SÅRBARE ARBEIDSTAKERE: Inspektørene våre melder blant annet tilbake om at varebilsjåførene har en arbeidshverdag med høyt arbeidspress, nattarbeid, lange arbeidsdager, innkvartering under dårlige forhold og vesentlig lavere lønn enn forespeilet, skriver direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Meninger

«Gratis frakt» – gratis for hvem?

Black Friday, black week og julehandel på nett betyr stor aktivitet i transportnæringen. Men hva sitter sjåføren som leverer...

Publisert 25.11.2022
Lesetid: 3 min
Bilde i kontorlokale av tre seksjonsledere fra Arbeidstilsynet: Anette Østmo Farstad, Marita Scott og Jens Erik Romslo, sammen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

STYRKER ARBEIDSTILSYNET: – Det viktigste vernet mot at useriøse arbeidsforhold får bre om seg, er at vi har et organisert arbeidsliv hvor arbeidstakerne har hele faste stillinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (nr. to fra høyre). Her sammen med tre seksjonsledere fra Arbeidstilsynet, fra venstre: Anette Østmo Farstad, Marita Scott og Jens Erik Romslo. 

Nyhet

Arbeidstilsynet får 25 millioner for å styrke arbeidet mot sosial dumping

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å styrke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping med 30 millioner kroner. 2...

Publisert 06.10.2022
Lesetid: 2 min
Gul vest med Arbeidstilsynets logo.

OVERTREDELSESGEBYR: Ved gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven med forskrifter kan Arbeidstilsynet sanksjonere med et administrativt gebyr. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Å få overtredelsesgebyr er ikke det samme som å være kriminell

Mímir Kristjánsson sier til NRK 12. september at han ikke forstår at kriminelle firmaer skal skånes. Vi er enige med Kristjánss...

Publisert 26.09.2022
Lesetid: 2 min
Bildet viser en arbeider innen bygg og anlegg med gul vest og hvit hjelm.

UTSATT GRUPPE: Utenlandske arbeidstakere er ekstra sårbare når de ikke kjenner rettighetene sine i det norske arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

I to år har Know Your Rights-kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot ...

Publisert 09.09.2022
Lesetid: 4 min
Inspektør i gul jakke med ryggen mot kamera

Tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet viser at flere jobber uten riktig arbeidskontrakt og uten god nok oversikt over arbeidstid. Bilde: Arbeidstilsynet

Nyhet

Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen. Det viser en fers...

Publisert 12.05.2022
Lesetid: 4 min