Kjemikalier

Nyheter

Eksplosjon

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox

Fagartikkel

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet , må gjøre en risikovurdering knyttet til...

Publisert 09.03.2023
Lesetid: 2 min
Kvinne med beskyttelsesutstyr som arbeider med kolber med kjemikalier i forskjellige farger.

MÅ KARTLEGGES: Alle virksomheter som bruker kjemikalier må kartlegge hvilke kjemikalier som er tilstede eller kan oppstå i arbeidsatmosfæren. (Foto: Colourbox)

Nyhet

Ny rapport om grenseverdier for kjemikalier i arbeidslufta

For mange kjemikalier finnes det grenseverdier for hvor høye konsentrasjoner som tillates i arbeidslufta. En ny rapport beskriv...

Publisert 02.03.2023
Lesetid: 2 min
Eksempler på varseltrekanter for kjemikalier

ET KRAV I REACH-FORORDNINGEN: Brukere av kjemikalier skal få oppdaterte sikkerhetsdatablader når det skjer vesentlige endringer. Illustrasjon: Arbeidstilsynet

Nyhet

Felles tilsynsprosjekt om oppdaterte sikkerhetsdatablader for kjemikalier

I år skal alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert. Det er et krav som kom etter at vedlegg II ble endret i den...

Publisert 01.03.2023
Lesetid: 2 min