Kjemikalier

Nyheter

Smelteovn som heller glødende masse over i en form

FOREBYGGE KOLS: Kjemikaliene de som jobber i smelteverksindustrien kan utsettes for, kan gi negative helseeffekter, som for eksempel kols. Illustrasjonsfoto

Nyhet

Færre utsettes for helsefarlige kjemikalier ved smelteverk

Etter å ha fulgt opp 17 smelteverk i Norge over en tiårsperiode, har vi sett en stor forbedring i eksponeringen for...

Publisert 13.10.2023
Lesetid: 3 min
Eksplosjon

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Nye kommentarer til forskrift skal gjøre det enklere å forstå kravene i regelverket. FOTO: Colourbox

Fagartikkel

Nye kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet , må gjøre en risikovurdering knyttet til...

Publisert 09.03.2023
Lesetid: 2 min