Helse og sosial

Nyheter

To helsefagarbeidere.

AVKLAR FORVENTNINGER: Det er viktig at leder har dialog med de ansatte for å identifisere eventuelle rollekonflikter. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Kan avklarte forventninger redusere sykefraværet?

Å møte uklare forventninger på jobb kan over tid øke risikoen for psykiske plager og muskel- og skjelettplager.

Publisert 06.03.2023
Lesetid: 5 min
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sittende ved kontorpult

ARBEIDSGIVERS ANSVAR: Ansvaret for trygge og lovlige arbeidsforhold ligger alltid hos arbeidsgiver. Min oppfordring går derfor til dem: Pass på dine ansatte og gi dem et forsvarlig arbeidsmiljø, skriver direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. (Foto: Arbeidstilsynet)

Meninger

En verdig eldreomsorg – med lovlige arbeidsforhold

«Hjemmetjenesten er Norges sykeste arbeidsplass». Overskriften er hentet fra NRK, og er en av flere saker om forholdene for eld...

Publisert 27.01.2023
Lesetid: 4 min
Bildet viser et vindu med en Nav-logo på.

MÅLRETTA INNSATS: Arbeidstilsynet kontrollerer korleis Nav tek hand om ansvaret for å sikre eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for arbeidstakarane sine. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynet i gang med landsdekkande Nav-tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med Nav-kontor over heile landet. Eitt av temaa som skal undersøkast, er korleis kontor...

Publisert 14.11.2022
Lesetid: 5 min