Arbeidslivskriminalitet

Nyheter

Gul vest med Arbeidstilsynets logo.

OVERTREDELSESGEBYR: Ved gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven med forskrifter kan Arbeidstilsynet sanksjonere med et administrativt gebyr. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Å få overtredelsesgebyr er ikke det samme som å være kriminell

Mímir Kristjánsson sier til NRK 12. september at han ikke forstår at kriminelle firmaer skal skånes. Vi er enige med Kristjánss...

Publisert 26.09.2022
Lesetid: 2 min
Bildet viser en arbeider innen bygg og anlegg med gul vest og hvit hjelm.

UTSATT GRUPPE: Utenlandske arbeidstakere er ekstra sårbare når de ikke kjenner rettighetene sine i det norske arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

I to år har Know Your Rights-kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot ...

Publisert 09.09.2022
Lesetid: 4 min
Inspektør i gul jakke med ryggen mot kamera

Tilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet viser at flere jobber uten riktig arbeidskontrakt og uten god nok oversikt over arbeidstid. Bilde: Arbeidstilsynet

Nyhet

Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen. Det viser en fers...

Publisert 12.05.2022
Lesetid: 4 min
Illustrasjonen viser en mann som  har ei pussmaskin over hodet og en  kran i bakgrunnen

NY KUNNSKAP: Den ferske rapporten fra a-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal beskriver innsatsen rettet mot deler av verftsindustrien i fylket. Gjennom kontroller ved åtte verft er det avdekket en rekke brudd på flere etaters regelverk. ILLUSTRASJON: Politiet. 

Nyhet

Tverretatlig a-krimprosjekt avdekker arbeidslivskriminalitet i verftsindustrien

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal: En ny rapport fra a-krimsamarbeidet avdekker utnyttelse av arbeidstakere og annen...

Publisert 03.05.2022
Lesetid: 4 min