Mangler kompetanse om kontrollarbeidet

Publisert 09.04.2024 - Lesetid: 2 min

Tilsyn med 46 kommuner i 2023 viser at få oppfyller kontrollplikten de har som offentlige oppdragsgivere.

80 prosent av kommunene Arbeidstilsynet førte tilsyn med fikk pålegg, fordi de ikke oppfylte kontrollplikten.

- Vi ser dessverre lite bedring og har gjort tilsvarende funn de siste årene. I møte med kommunene opplever vi manglende kunnskap og kompetanse til å gjennomføre kontrollen, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Torgeir Moholt. Moholt er direktør for Avdeling for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Må sette av nok ressurser i kommunene

Funn fra tilsynene viser at kommunene er bedre til å ivareta det forskriften pålegger dem i anskaffelsesfasen og i selve kontraktene, enn på oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i de løpende kontraktene.

- Selv om det er positivt at de gjør deler av det som kreves, er faren at dette kun blir en papirøvelse. Useriøse aktører vil derfor bevisst og enkelt kunne levere “korrekt” dokumentasjon i forkant av oppdraget, men som i realiteten ikke stemmer. Dette kan kun avdekkes ved kontroll i etterkant. Her må mange kommuner gjøre en bedre jobb, og sikre at de har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp dette, sier Moholt.

90 nye tilsyn i 2024 

Arbeidstilsynet fortsetter tilsynene med offentlige oppdragsgivere, og vil i 2024 gjennomføre om lag 90 tilsyn med kommuner.

Ressurser i arbeid med kontraktsoppfølging

DFØ har utarbeidet en veileder om beste praksis for kontraktsoppfølging. Arbeidstilsynet har deltatt i arbeidet. Her finner du veilederen (dfo.no)

 

Pressekontakt

Gro Olsvold, tlf: 45 25 72 50