Anerkjennelse på jobb gir motivasjon og bedre helse

Publisert 06.02.2023 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Å jobbe et sted der du blir sett og satt pris på er både viktig for motivasjonen til de ansatte, men også for å skape et godt og lønnsomt arbeidsmiljø, sier Karin Scheel, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

To ansatte ved pc.

TILBAKEMELDING ER VIKTIG: Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte. FOTO: Arbeidstilsynet

Hun leder Arbeidstilsynets webinar “Anerkjennelse gir motivasjon og bedre helse” den 14. Februar.

Anerkjennelse påvirker også helsen vår. Forskning viser at om vi får gode tilbakemeldinger og tilstrekkelig med anerkjennelse så vil vi stå sterkere i krevende arbeidssituasjoner, og bli mindre syke.

– Det å oppleve respekt, at man har en betydning i virksomheten, er viktig for vår selvfølelse og identitet som arbeidstaker, sier Stein Knardahl, forskningsdirektør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som også er med i Arbeidstilsynets webinar.

Hva er anerkjennelse?

Anerkjennelse handler om at den ansatte blir respektert som person, å vise at den ansattes jobb og arbeidsoppgaver er viktige for bedriften og å gi riktige tilbakemeldinger til den ansatte.

– Anerkjennelse er altså mer enn ros. Det handler også om respekt for deg som person og respekt for den jobben du gjør i virksomheten, sier Knardahl.

Det å få større ansvar eller mer frihet i hvordan du ønsker å løse arbeidsoppgavene er også en form for anerkjennelse. Det viser at arbeidsgiveren din har tillit til at du kan løse oppgavene godt.

– Ved å ta med ansatte på råd når man diskuterer ting som angår jobben man gjør, viser arbeidsgiveren at den ansatte er viktig for virksomheten, fortsetter Knardahl.

Tilbakemelding fra leder er viktig

En viktig del av anerkjennelse er tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte.

– Sørg for at ansatte får god tilbakemelding for det som gjøres, og gi ros og belønning når det er riktig. Og belønning er ikke bare lønn, men også ansvar og interessante oppgaver, sier Knardahl.

Tre råd for å gi gode tilbakemeldinger:

 

  1. Gi en løsningsorientert tilbakemelding slik at den ansatte kan kunne gjøre noe med situasjonen basert på den tilbakemeldingen som er gitt.
  2. Vær konkret og spesifikk. Si akkurat hva som var bra.
  3. Gi tilbakemelding så raskt som mulig

Diskuter temaet på din arbeidsplass

Det kan være lurt å diskutere hva som skal til for at ansatte opplever at innsatsen de gjør blir anerkjent, og reflektere rundt hvordan alle kan få positive utfordringer, og dermed få mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter.

Tenk også gjennom hvordan det kan legges til rette for at positive tilbakemeldinger blir en naturlig del av hverdagen.

Meld deg på vårt webinar

I Arbeidstilsynets webinar Anerkjennelse gir motivasjon og bedre helse kan du lære mer om temaet.

  • Når: 14. februar, kl. 09.00–09.30
  • Hvor: arbeidstilsynet.no/webinar
  • Påmeldingsfrist: 13. februar kl. 14.00

Relaterte artikler

 To kollegaer i samtale i kontorlandskap

INNFLYTELSE ER VIKTIG: Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

Å kunne påvirke hvordan egne arbeidsoppgaver løses øker motivasjonen og reduserer risikoen for å bli syk av jobben.

Publisert 11.01.2023
Lesetid: 4 min