Arrangement, kurs og webinar

Her kan du følge webinar direkte, finne kommende arrangement og se opptak av webinarer.

Planlagte arrangement

Seminar Skien: Arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap og godt partssamarbeid gir gevinster! 18. juni

Webinar: Riskovurderinger i bygg- og anleggsbransjen. 27. august

Seminar Bergen: Forsvarleg byggetid - korleis kan arbeidsgivar og oppdragsgivar samarbeide for å få det til? (hybridarrangement) 10. september

Sevesokonferansen 2014. 24. september

 

Se opptak av tidligere webinarer

Lenkene under går til videoer publisert på YouTube.

Opptak publiseres når det er ferdig tekstet.

2024

Slik følger du opp kontrakter i praksis

Podcast: Arbeidslyst #7 "Du får ikke mindre hvis du spør om mer"

Hvordan er tilstanden i norsk arbeidsliv, og hvordan vil det se ut om 10 år?

Partssamarbeid - nøkkelen for å få til det gode samarbeidet

Verneombud og tillitsvalgtes rolle i varslingssaker

Varsle? Til hvem, hvordan og hva kan du forvente etterpå?

Varsling – Forberedelse og håndtering, en veiledning for arbeidsgiver

2023

Slik søker du om godkjenning som bemanningsforetak

Råd for å redusere overtidsbehovet og forsvarlighetsvurdere arbeidstidsordningene

Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt arbeidsliv

Nye krav til brukere av diisocyanater

Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningene

Hvordan kan vi forebygge vold og trusler i skolen?

Arbeidstilsynets oppfølging av bedriftshelsetjenesten

Elevene har det best når lærerne trives

Webinar bygg og anlegg: Bedriftshelsetjenesten - utgift eller investering?

Vonde kropper i bygg og anlegg

Strammere regelverk for innleie - Hva betyr det for deg?

Hvorfor er psykologisk trygghet på jobb så viktig?

Hvorfor må ansatte vite hva som forventes av dem?

Rettferdig og støttende ledelse – hvordan og hvorfor?

Anerkjennelse gir motivasjon og bedre helse

Endring og omstilling – hva bør dere gjøre for å lykkes? 

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

2022

Tilsyn - et steg i arbeidsmiljøutviklingen på din arbeidsplassNettmøte: Jobb smartare med Arbeidsmiljøhjelpa

Reduser sykefravær og få bedre arbeidsmiljø med Arbeidsmiljøportalen

Å jobbe med menneske - givande, men kan det også tappe deg for energi?

Hvordan bevare et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

Tilsyn i bygg- og anleggsbransjen 2022, våre funn og erfaringer

Hvordan håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Erfaringsdeling Peab Anlegg Nord - forebyggende sykefraværsarbeid i Peab

Suksesskriterier for en god vernetjeneste

Hva krever lovverket av forebyggende arbeidsmiljøarbeid i bygg- og anleggsbransjen

Digital workshop for verneombod i barnehagar

Digital workshop for verneombud på sykehjem

Sykefravær i bygg- og anleggsbransjen

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø i næringsmiddelindustrien

2021

Ytringsklima i arbeidslivet

Muskel- og skjelettplager i serveringsbransjen

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt i arbeidslivet

Workshop for verneombud i sykehjem

Workshop for verneombud i barnehage

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Lanseringswebinar: Ny e-læring om arbeidsmiljø

Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter 

Arbeidsmiljøsatsingen - hva betyr dette for deg i bedriftshelsetjenesten?

Maskinsikkerhet

2020

Arbeidsmiljø handler om arbeid 

Endringer i byggherreforskriften

Nattarbeid - på helsa løs?

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Ulykker i bygg og anlegg

Innlegg fra HMS-konferansen 2020: Hvordan redusere antallet ulykker i bygg og anlegg

Slik kan seksuell trakassering forebygges

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter? 

Arbeidstid og helse