Utforming av arbeidsplassen

Arbeidsplassen skal utformes slik at den ivaretar sikkerheten, helsen og velferden til arbeidstakerne. Arbeidsplassen og arbeidslokalene skal tilrettelegges og utformes på grunnlag av det arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og særskilte risikoforhold.

Arbeidslokalene skal være utformet og innredet ut fra arbeidsoppgavene i virksomheten, og med tanke på at arbeidet og bruken av arbeidsutstyr ikke utgjør en fare for sikkerhet og helse. 

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsplassen er dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker. Her er noen hovedpunkt i regelverket:

  • Gulvarealet skal være stort nok til at ansatte har plass til gode og varierte arbeidsstillinger og bevegelser.
  • Arbeidsutstyr skal ikke være en fare for ansatte, og fundament og fester for arbeidsutstyr skal sikre at utstyret er stabilt.
  • Arbeidsutstyr skal være innrettet og plasseres slik at det ikke er farlig for ansatte å bruke og vedlikeholde utstyret.
  • Arbeidstakere skal være beskyttet mot lys, stråling, sprut, støy, luftforurensning og annet som følger av arbeidsutstyr og prosesser, og som kan være en fare for helse og sikkerhet.
  • Arbeidsplassen og arbeidslokalene skal ta særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold. 

En god arbeidsplass må kunne tilpasses den enkelte arbeidstaker. Også dette er arbeidsgivers ansvar. Ansvaret omfatter også å tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne.

Arbeidsutstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte. Egnede hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov, det skal være rutiner for å bruke hjelpemidler, og det skal være plass til å bruke dem effektivt.

Regelverk om utforming av arbeidsplassen


Konverter denne siden til PDF