Krav til arbeidslokaler med ikke faste arbeidsplasser

Arbeidslokaler som ikke skal inneholde faste arbeidsplasser, må likevel oppfylle krav til arbeidsmiljøet.

I søknad om Arbeidstilsynets samtykke må tiltakshaver dokumentere at kravene til det fysiske arbeidsmiljøet er oppfylt, også i de tilfeller der bygningen ikke har faste arbeidsplasser.

Kravene til arbeidsmiljø gjelder uansett

Søknadsplikten avhenger ikke av om det søknadspliktige tiltaket skal inneholde faste arbeidsplasser. Det avgjørende er om arbeidslokalet skal brukes - eller sannsynligvis vil bli brukt - av en virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven. Det vil som hovedregel si at virksomheten sysselsetter arbeidstakere.

Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø er uavhengig av hvor lang tid arbeidstakerne oppholder seg på stedet der arbeidet utføres. Arbeidsplassforskriften stiller krav til utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler.

Arbeidsplassforskriften § 1-4 presiserer at arbeidslokaler er rom som virksomheten bruker i forbindelse med arbeidet. Arbeidsplass er ethvert sted, innendørs, utendørs eller under jord, hvor det utføres arbeid av fast eller midlertidig karakter. Dette betyr at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig uavhengig av hvor lang tid en arbeidstaker oppholder seg ved arbeidsplassen. Når Arbeidstilsynet vurderer om de enkelte kravene er oppfylt, vil vi likevel kunne ta hensyn til om arbeidslokalene kun brukes i svært korte perioder.

Arbeidsplasser med kort oppholdstid

For arbeidsplasser med kort oppholdstid vil vi særlig vurdere slikt som

  • dagslys og utsyn
  • inneklima
  • belysning
  • toalett
  • pauserom
  • garderobe med/uten dusj
  • sikker atkomst
  • varemottak

Alle tiltak, uavhengig av den faste bruken, vil ha behov for ettersyn og vedlikehold. Kravene i tilknytning til ettersyn og vedlikehold må oppfylles uavhengig av om arbeidet blir utført av egne eller andres arbeidstakere, eller av selvstendige næringsdrivende.

Regelverk


Konverter denne siden til PDF