Snakk sammen

Jobbstress, tidspress og uklare forventninger kan gi muskel- og skjelettplager. Her får dere hjelp til å ta tak i problemene.

En boks med teksten "snakkepakke" som skal illustrere et vidundermiddel som løser alle problemer

En snakkepakke kan kanskje ikke gi deg en perfekt arbeidshverdag, men det hjelper å snakke sammen om hvordan dere har det på jobb!

Gå til snakkepakka (myportfolio.com)

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at forhold på jobben ikke setter seg i kroppen. Men du må bidra. Fortell hva som bekymrer deg og spør sjefen din om hvordan dere kan ta tak i problemene før de vokser seg til en sykemelding.

Snakk sammen om arbeidsmiljøet

Hvis du svarer "ja" på ett eller flere av spørsmålene under, er det på tide du tar en prat med sjefen. Sammen kan dere forebygge at du og kollegaene dine får muskel- og skjelettplager. Men det er sjefen som har ansvaret!

 • Arbeider du mye i ensformige eller belastende kroppsstillinger? For eksempel på huk, stående eller med hendene over skulderhøyde?
 • Må du ofte løfte, bære stable, skyve eller trekke tungt utstyr eller personer?
 • Sitter du ved dataskjerm store deler av dagen?
 • Har du få muligheter for pauser?
 • Har du ensformige arbeidsoppgaver?
 • Har du ofte liten oversikt over egne oppgaver og arbeidstid?
 • Opplever du høyere jobbkrav enn du mestrer?
 • Har du for mange oppgaver på jobb?
 • Har du få muligheter for å påvirke hvordan du utfører arbeidsoppgavene?
 • Får du få tilbakemeldinger fra sjefen din?
 • Blir det for lite og for dårlig samarbeid med kollegaene dine?

Les mer om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Last ned snakkepakka som pdf