Renholdsvirksomhet

KVIKNE HYTTESERVICE KARI NYSTUEN

Navn KVIKNE HYTTESERVICE KARI NYSTUEN
Statusbeskrivelse Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.
Orgnr. 974 401 371
Fylke Innlandet
Besøksadresse Kvikneveien 4346, 2512 KVIKNE
Postadresse ---, --- ---
Enhetsregisteret Åpne i Brønnøysundregistrene
Underenheter Fylke Kommune
KVIKNE HYTTESERVICE KARI NYSTUEN Innlandet TYNSET