Renholdsvirksomhet

KVIKNE HYTTESERVICE KARI NYSTUEN

Status: Lovlig

Godkjent uten ansatte

Statusbeskrivelse

Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.

Besøksadresse

Kvikneveien 4346, 2512 KVIKNE
Innlandet

Postadresse

---, --- ---

Orgnr.: 974 401 371
Underenheter Fylke Kommune
Underenheter
KVIKNE HYTTESERVICE KARI NYSTUEN Innlandet TYNSET
KVIKNE HYTTESERVICE KARI NYSTUEN Innlandet, TYNSET