Renholdsvirksomhet

NRT FACILITY SERVICE AS

Status: Lovlig

Godkjent med ansatte

Statusbeskrivelse

Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester.

Besøksadresse

Gaupefaret 20, 0773 OSLO
Oslo

Postadresse

---, --- ---

Orgnr.: 932 355 086
Tilhører hovedenhet: NRT FACILITY SERVICE AS