Renholdsvirksomhet

BJØRNVALD

Status: Lovlig

Godkjent uten ansatte

Statusbeskrivelse

Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.

Besøksadresse

Frosteveien 299, 3967 STATHELLE
Telemark

Postadresse

---, --- ---

Orgnr.: 928 741 419
Mobil: 401 68 459