§ 34 b. Skadelige og uønskede virkninger av elektroniske sigaretter mv.

0 Tilføyes ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).