§ 34 a. Registrering, kvalitet og sikkerhet ved elektroniske sigaretter mv.

0 Tilføyes ved lov 10 feb 2017 nr. 5 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).