Entreprenørforeningen - bygg og anleggshøringssvar på forslag til endringar i maskinforskrifta vedlegg XII

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) støtter en forlengelse av fastsatte fristkrav knyttet til utslipp som følger av forordning 2016/1628.

En særnorsk tilnærming av overgangsreglene for utslipp vil komplisere maskininvesteringer i det norske markedet, og i praksis føre til at maskiner med eldre utslippsklasser vil bli benyttet lengere enn nødvendig. Nye maskiner blir ikke tilgjengelige før EU sine endrede krav trer i kraft. Dette vil ikke bidra positivt i et miljøperspektiv. I en periode der produsenter og leverandører har store utfordringer med leveranser grunnet covid-19, må markedet tilpasse seg den reelle situasjonen.