Forordninger

0 Endret ved forskrifter 4 feb 2009 nr. 119, 19 mai 2011 nr. 538, 17 nov 2011 nr. 1114, 7 mars 2012 nr. 218, 4 juli 2012 nr. 750, 23 aug 2012 nr. 839, 10 april 2013 nr. 365, 27 mai 2013 nr. 549 (i kraft 1 juni 2013), 21 aug 2013 nr. 1016, 27 nov 2013 nr. 1382, 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014), 2 juni 2014 nr. 698, 19 aug 2014 nr. 1101, 4 sep 2014 nr. 1150, 4 nov 2014 nr. 1395, 9 feb 2015 nr. 93, 18 mars 2015 nr. 229, 12 juni 2015 nr. 630, 11 juli 2015 nr. 894, 1 nov 2015 nr. 1292, 30 april 2016 nr. 444, 15 juli 2016 nr. 933, 24 sep 2016 nr. 1144, 3 des 2016 nr. 1433, 4 feb 2017 nr. 133, 6 mai 2017 nr. 547, 26 mai 2017 nr. 648, 8 juli 2017 nr. 1171, 29 sep 2017 nr. 1571, 18 des 2017 nr. 2204, 23 mars 2018 nr. 505, 9 juli 2018 nr. 1189, 7 des 2018 nr. 1848, 13 feb 2019 nr. 97, 2 april 2019 nr. 445.

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV
nr. 12zc (forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier,
forordning (EF) nr. 1354/2007 om tilpasning av forordning (EF) nr. 1907/2006 som følge av Bulgarias og Romanias tiltredelse,
forordning (EF) nr. 987/2008 om endring av vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EF) nr. 134/2009 om endring av vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EF) nr. 552/2009 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 276/2010 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 143/2011 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 207/2011 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 253/2011 om endring av vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger,
forordning (EU) nr. 453/2010 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 252/2011 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 366/2011 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 109/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 125/2012 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006),
forordning (EU) nr. 412/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 494/2011 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 835/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 836/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 126/2013 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 348/2013 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 847/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 1272/2013 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 848/2012 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 301/2014 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 474/2014 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 895/2014 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/282 om endring av vedleggene VIII, IX og X til forordning (EF) nr. 1907/2006),
forordning (EU) nr. 317/2014 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/628 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/326 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/1494 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/830 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/26 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/217 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/863 om endring av vedlegg VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/1005 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/1017 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/2235 om endring av vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2017/227 om endring av vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2017/706 om endring av vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006),
forordning (EU) 2017/999 om endring av vedlegg IX til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2017/1000 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2017/1510 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2018/35 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2018/588 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2018/589 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2018/675 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2018/1513 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2018/1881 om endring av vedlegg I, III, VI, VIII, IX, X, XI og XII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2018/2005 om endring av vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006,
nr. 12zca (forordning (EF) nr. 1238/2007) om de kvalifikasjoner som kreves av medlemmene av Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans),
nr. 12zs (forordning (EF) nr. 771/2008) om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyråets klageinstans,
forordning (EU) 2016/823 om endring av fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans),
nr. 12zf (forordning (EF) nr. 340/2008) om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrået i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 254/2013 om endring i forordning om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikaliebyrået (340/2008) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2015/864 om endring av forordning (EU) nr. 340/2008),
forordning (EU) 2018/895 om endring i forordning om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikaliebyrået (340/2008) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
nr. 12zza (forordning (EF) nr. 440/2008) om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EF) nr. 761/2009 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 1152/2010 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 640/2012 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 260/2014 om tilpasning til den tekniske utvikling av forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) nr. 900/2014 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2016/266 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
forordning (EU) 2017/735 om tilpasning til den tekniske utviklingen av vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008,
forordning (EU) 2016/9 om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006
slik Klima- og miljødepartementet tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

For å lese forordning (EF) nr. 1907/2006 se her: https://lovdata.no/static/32006r1907.pdf

For å lese forordning (EF) nr. 1354/2007 se her: https://lovdata.no/static/32007r1354.pdf

For å lese forordning (EF) nr. 987/2008 se her: https://lovdata.no/static/32008r0987u.pdf

For å lese forordning (EF) nr. 134/2009 se her: https://lovdata.no/static/32009r0134u.pdf

For å lese forordning (EF) nr. 552/2009 se her: https://lovdata.no/static/32009r0552u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 276/2010 se her: https://lovdata.no/static/32010r0276u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 143/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0143u.pdf

For å lese korrigendum til forordning (EU) nr. 143/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0143d-korr.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 207/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0207u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 253/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0253u.pdf

For å lese forordning (EF) nr. 1272/2008 se her: https://lovdata.no/static/32008r1272u-01.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 453/2010 se her: https://lovdata.no/static/32010r0453u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 252/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0252u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 366/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0366u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 109/2012 se her: https://lovdata.no/static/32012r0109u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 125/2012 se her: https://lovdata.no/static/32012r0125u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 412/2012 se her: https://lovdata.no/static/32012r0412u.pdf

For å lese forordning (EU) nr. 494/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0494u.pdf

For å lese korrigendum til forordning (EU) nr. 494/2011 se her: https://lovdata.no/static/32011r0494d-korr.pdf

* Dansk versjon.

* Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/?uri=celex:32017r0227r(01)&from=entil engelsk versjon.