§ 4-3. Merking

Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal være varig og synlig merket med navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret.
Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1717 som endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1898 (i kraft 1 juli 2016).

Alle hovedkomponenter til arbeidsutstyr som krever sertifikat etter § 4-5 skal være merket slik at det fremgår hvilket produkt komponentene hører til. Merkingen bør være av en slik bestandighet at det er leselig i hele produktets levetid, se NS-EN 12810-1 pkt. 10.