§ 4-3. Merking

Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal være varig og synlig merket med navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret.

0 Endret ved forskrift 30 des 2013 nr. 1717 som endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1898 (i kraft 1 juli 2016).

Alle hovedkomponenter til arbeidsutstyr som krever sertifikat etter § 4-5 skal være merket slik at det fremgår hvilket produkt komponentene hører til. Merkingen bør være av en slik bestandighet at det er leselig i hele produktets levetid, se NS-EN 12810-1 pkt. 10.