§ 4-3. Merking

Arbeidsutstyr som skal ha sertifikat etter § 4-5, skal være varig og synlig merket med navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret.

Alle hovedkomponenter til arbeidsutstyr som krever sertifikat etter § 4-5 skal være merket slik at det fremgår hvilket produkt komponentene hører til. Merkingen bør være av en slik bestandighet at det er leselig i hele produktets levetid, se NS-EN 12810-1 pkt. 10.