§ 2-25. Merking

Arbeidsutstyr som det ikke er underlagt krav om CE-merking, skal være merket med produsentens, eller for importert arbeidsutstyr importørens navn og adresse, eller ha annen merking som gjør det lett å identifisere produsenten eller importøren. Dersom det ikke er plass til merking på arbeidsutstyret, merkes emballasjen.

Arbeidsutstyr skal i den utstrekning det har betydning for sikkerheten også merkes på norsk, varig og lett leselig med:

  • a) type, modellnummer og produksjonsår,
  • b) vekt,
  • c) symboler for funksjon og varsling,
  • d største tillatte belastninger,
  • e) største tillatte trykk for hydrauliske og pneumatiske innretninger,
  • f) data for energitilførsel, omdreiningstall m.m.,
  • g) nødvendig anvisning av løftepunkter for transport, jf. § 2-19,
  • h) advarsler om eksplosjonsfare, berøringsfare, giftige gasser m.m.