§ 2-6. Spesielle sikkerhetshensyn

Det skal spesielt legges vekt på at arbeidsutstyret er betryggende sikret mot:

  • a) at deler slynges ut fra verktøy, arbeidsstykke mv.,
  • b) at farlig utstrømning eller frigjøring av pulvergods, væske, damp, gass og kulde eller varme kan forekomme,
  • c) at personer kommer i utilsiktet berøring med bevegelige deler eller varme/kalde deler eller farlige stoffer dersom det kan medføre fare for skade på liv eller helse.