§ 3-3. Søknad om typegodkjenning

Søknad om typegodkjenning skal sendes Arbeidstilsynet, og søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • a) Søkerens navn og adresse
  • b) Traktorens navn og typebetegnelse
  • c) Førervernets navn og typebetegnelse, og navn og adresse på produsent
  • d) Rapport fra godtatt institusjon om vurdering, beregning eller prøving av førervernets styrke
  • e) Materialspesifikasjon med henvisning til standard, ev. bekreftelse fra førervernprodusent om at førervernet er laget av halvtettet eller tettet stål
  • f) Målsatt tegning av førervernet og dets innfestinger til traktoren.