§ 2-12. Informasjon om prosesser

Måleinnretninger og signaler som er nødvendig for kontroll og styring av arbeidsprosessen, skal være pålitelige og lette å forstå. Spesielt gjelder at:

  • a) opplysninger som har betydning for sikkerheten skal skille seg klart ut fra andre opplysninger,
  • b) akustiske eller optiske signaler skal kunne oppfattes uten vanskelighet,
  • c) instrumenter mv. som gir informasjon om arbeidsprosessen skal være hensiktsmessig plassert, tydelige og ikke gi grunnlag for feiltolking.