§ 4-10.

(Opphevet)

0 Opphevet ved forskrift 30 des 2013 nr. 1717 (i kraft 1 juli 2016).