Vedlegg I Kriterier for klassifisering av utstyrsgrupper i kategorier