§ 14d. Dokumentasjonsplikt i utsendingsperioden

Utenlandsk virksomhet som utfører en transport med utsendt sjåfør i tilfeller som nevnt i § 14a første ledd, skal sørge for at dokumenter som nevnt i andre ledd i utsendingsperioden er tilgjengelig i kjøretøyet og at sjåføren fremlegger dem på forespørsel ved kontroll langs vei.
Dokumentasjonsplikten etter første ledd omfatter
  1. a.
    kopi av utsendingsserklæring inngitt etter § 14c