§ 14b. Avgrensning av utsendingsperioden

Ved utsending av sjåfør som nevnt i § 14a første ledd skal utsendingsperioder som avsluttes ved at sjåføren forlater Norge i forbindelse med en internasjonal transport ikke legges sammen med utsendingsperioder for samme eller annen sjåfør ved vurderingen av om sjåføren har rett til utvidet vern etter § 3b.