Forskrift om utsendte arbeidstakere

DatoFOR-2005-12-16-1566
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2017-06-28-1055
Gjelder forNorge
HjemmelL16.06.1972 nr. 43 § 11, L09.06.1978 nr. 45 § 2, L16.06.2017 nr., § 43, L29.04.1988 nr. 21 § 2, L04.06.1993 nr. 58 § 2, L10.12.2004 nr. 76, § 2, L17.06.2005 nr. 62 § 1-7, § 18-11,
Rettet12.07.2017 (§ 4, ortografi). § 4,
KorttittelForskrift om utsendte arbeidstakere

Last ned forskriften som PDF


EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF).
Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055.
Rettelser: 12.07.2017 (§ 4, ortografi).