§ 5-2. Biologiske grenseverdier

  • a. Grenseverdi for bly er 0,5 μmol/l per liter blod for kvinner i fertil alder og 1,5 μmol/l per liter blod for øvrige arbeidstakere
  • b. Grenseverdi for kvikksølv i urin er 30 μg Hg/g kreatinin.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013).