§ 1-7. Definisjoner - biologiske faktorer

I denne forskriften menes med:

  • a) Biologiske faktorer: mikroorganismer, inkludert de som har blitt genmodifisert, cellekulturer, humane endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker.

Med mikroorganismer menes: mikrobiologisk enhet, cellulær eller ikke-cellulær, som er i stand til replikasjon eller overførsel av genetisk materiale.

Med cellekultur menes: resultatet av in vitro-dyrking av celler fra flercellede organismer.

  • b) Levende biologiske faktorer: en cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale.

0 Endret ved forskrift 2 juli 2020 nr. 1479.