§ 3-2. Grenseverdier

Grenseverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):

  • a) for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s2 ,
  • b) for helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s2 .