§ 3-2. Grenseverdier

Grenseverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):

  • a. for hånd- og armvibrasjoner: 5,0 m/s2,
  • b. for helkroppsvibrasjoner: 1,1 m/s2.