§ 3-1. Tiltaksverdier

Tiltaksverdiene for den daglige eksponeringen (A(8)):

  • a. for hånd- og armvibrasjoner: 2,5 m/s2,
  • b. for helkroppsvibrasjoner: 0,5 m/s2.

At tiltaksverdiene overholdes, er ingen absolutt garanti for at skade ikke kan oppstå hos enkeltpersoner. Det er derfor viktig å redusere vibrasjonsbelastningen så mye som mulig også under tiltaksverdiene.