§ 1-3. Hvem forskriften retter seg mot

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført.

Forskriftens kapitler 1, 4, 5 og 6 gjøres gjeldende for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Forskriftens kapitler 2 og 3 skal også gjennomføres av virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere når det gjelder virksomhet

  • - i bygge- og anleggsvirksomhet
  • - i landbruket.

Forskriften gjelder også leverandør av pusteluft.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1376 (i kraft 1 jan 2013).