Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

DatoFOR-2016-09-23-1241
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse23.09.2016
Sist endretFOR-2017-06-08-71
EndrerFOR-2014-11-27-1482
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om tariffavtale for byggeplasser

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 23. september 2016 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 mai 2017 nr. 572, 8 juni 2017 nr. 710.