§ 38. Vern mot klemming

PVU konstruert og utformet for å beskytte en del av kroppen mot statisk sammenpressing, skal kunne dempe virkningene av sammenpressingen tilstrekkelig slik at det ikke oppstår alvorlig skade eller kroniske lidelser.