§ 36. Vern mot fall til lavere nivå

1. Konstruksjon og utforming

PVU konstruert og utformet for å forhindre fall til et lavere nivå, eller for å forhindre skadevirkninger etter et slikt fall, skal omfatte et fallsikringsutstyr som kan kobles til et sikkert forankringspunkt.

PVU skal være konstruert og utformet slik at dersom brukeren under forventede bruksforhold blir utsatt for et fritt fall, skal dette fallet begrenses mest mulig for å avverge sammenstøt med hindringer.

Belastningen på bruker under oppbremsing og stopp av fallet skal ikke medføre fysisk skade på bruker eller forårsake at PVU-deler utsettes for avriving eller brudd som kan medføre at brukeren faller videre.

PVU skal være konstruert og utformet slik at brukeren etter oppbremsingen befinner seg i en riktig stilling, om nødvendig i påvente av hjelp.

2. Brukerinformasjon

Produsentens skriftlige brukerinformasjon, jf. § 19, skal særlig inneholde alle aktuelle opplysninger om:

  • - krav som stilles til et sikkert forankringspunkt
  • - nødvendig minste klaring under bruker ved falluhell
  • - korrekt måte å ta på seg fallsikringsutstyret
  • - korrekt måte å koble fallsikringsutstyret til det sikre forankringspunkt.