§ 35. Vern mot fall til samme nivå

Yttersåler på fottøy skal være konstruert og utformet for å minske sklirisiko eller være påsatt sklihindrende ekstrautstyr slik at de avhengig av underlagets beskaffenhet og tilstand, ved gripefunksjon eller friksjon, kan gi en tilfredsstillende sklimotstand.