§ 30. PVU med væskesirkulasjon

Dersom PVU har et system for sirkulasjon av væske, skal dette systemet konstrueres og utformes slik at det under forventede bruksforhold sikres en passende væskeutskifting nær hele den delen av kroppen som skal beskyttes uansett brukers arbeidsstillinger, armbevegelser eller kroppsbevegelser.