§ 18. Komfort og effektivitet

1. Tilpasning

PVU skal være konstruert og utformet slik at det på enklest mulig måte kan brukes i korrekt stilling i den forventede brukstid. Det skal tas hensyn til ytre omgivelser, brukerens fysikk, nødvendige bevegelser og arbeidsstillinger for eksempel ved bruk av egnede justerings- og festeanordninger eller ved at PVU produseres i ulike størrelser og utforminger.

2. Vekt og påvirkningsmotstand

PVU skal ha lavest mulig vekt uten at dette går ut over beregnet styrke og brukervennlighet.

PVU skal kunne motstå ytre påvirkninger knyttet til forventede bruksforhold. Ved bestemte risikoforhold gjelder tilleggskrav, jf. kapittel IV, del C.

3. Kombinasjonsforhold

Ulike PVU-modeller av forskjellig klasse eller type som markedsføres av samme produsent som et samlet vern av tilgrensede deler av kroppen mot en kombinasjon av risikoer, skal kunne kombineres.