Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

DatoFOR-2018-10-11-1685
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.12.2018
Sist endretFOR-2019-05-21-65
EndrerFOR-2016-09-23-1243
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. oktober 2018 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 650.