Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

DatoFOR-2017-03-31-533
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Ikrafttredelse01.06.2017
Sist endretFOR-2017-05-05-57
EndrerFOR-2014-11-27-1483
Gjelder forNorge
KorttittelForskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 31. mars 2017 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 5 mai 2017 nr. 570.